Hệ thống lọc mùi

 

Hệ thống lọc mùi gồm 3 modules gắn trên hệ thống thải khí, nhằm lọc triệt để mùi theo khí thải ra ngoài.

Chức năng: Lọc các loại mùi trong khí thải dạng ướt (phân tử khí dạng lỏng siêu nhỏ) như khí thải từ hệ thống bể phôt hầm cầu lớn của các tòa nhà, building, từ hệ thống bếp nặng mùi, cơ sở chế biến thực phẩm …

Description

Hệ thống lọc mùi gồm 3 modules gắn trên hệ thống thải khí, nhằm lọc triệt để mùi theo khí thải ra ngoài.

Chức năng: Lọc các loại mùi trong khí thải dạng ướt (phân tử khí dạng lỏng siêu nhỏ) như khí thải từ hệ thống bể phôt hầm cầu lớn của các tòa nhà, building, từ hệ thống bếp nặng mùi, cơ sở chế biến thực phẩm …

Công nghệ: Kết hợp nhiều công nghệ lọc mùi, lọc khí.

Kích thước: Thiết kế thực tế theo công trình.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống lọc mùi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *