Chuyên mục: Khuyến mãi

Khuyến mãi bếp điện từ công nghiệp

Thêm một tháng 6 – thêm một tháng lộc! Được sự hỗ trợ từ chính hãng khi khai trương chi nhánh TP HCM, Newcitec tổ chức chương trình Khuyến mãi bếp điện từ công nghiệp: Khuyến mãi 15% cho bếp âu 4 đầu đốt điện từ Khuyến mãi 12% các loại bếp từ 3.5 kw đến …