THIẾT BỊ BẪY MỠ

Bẫy mỡ bếp nhà hàng, thiết bị dùng để lọc, tách mỡ thải ra từ các bếp xào, hệ thống rửa bát đĩa.

Showing all 1 result