Dự án – công trình tiêu biểu tại Hà Nội và TP HCM

Xử lý khói/ mùi – bếp từ công nghiệp – xử lý mỡ

Xem thêm về công trình lắp đặt máy lọc khói