THIẾT BỊ BẪY MỠ

Bẫy mỡ bếp nhà hàng, thiết bị dùng để lọc, tách mỡ thải ra từ các bếp xào, hệ thống rửa bát đĩa.

Showing the single result