Thiết bị lọc tĩnh điện ướt

 

Thiết bị lọc khói bụi tĩnh điện ướt thường được sử dụng để loại bỏ các loại bụi công nghiệp từ các nhà máy công nghiệp, bụi tro bay có hàm lượng cao, bụi dạng hơi sương, các loại khí như CO2, SO2, HCl, HF, NaCl hay các hạt chất lỏng dạng sương mù Axit sulfuric khỏi dòng khí thải.

Áp dụng:

  • Lò đốt rác thải
  • Lò hơi đốt củi, gỗ
  • Công nghiệp chế biến thực phẩm
  • Công nghiệp giấy và bao bì
  • Công nghiệp hóa dầu
  • Công nghiệp luyện thép lò cao

Mô tả

Thiết bị lọc bụi tĩnh điện ướt (WESP) hoạt động với các luồng không khí bão hòa hơi nước (độ ẩm tương đối 100%). Thiết bị lọc khói bụi tĩnh điện ướt thường được sử dụng để loại bỏ các loại bụi công nghiệp từ các nhà máy công nghiệp, bụi tro bay có hàm lượng cao, bụi dạng hơi sương, các loại khí như CO2, SO2, HCl, HF, NaCl hay các hạt chất lỏng dạng sương mù Axit sulfuric khỏi dòng khí thải.

Sử dụng thiết bị lọc tĩnh điện ướt còn giúp cho bộ lọc ít phair vệ sinh định kỳ nhiều lần như lọc tĩnh điện khô (Lọc tĩnh điện khô phải dùng phương pháp rung gõ để rũ bỏ bụi hoặc tháo bộ lọc vệ sinh)

Nguyên lý hoạt động của thiết bị lọc bụi tĩnh điện ướt vẫn là các bộ lọc bụi tĩnh điện (ESP) – bắt giữ các hạt bụi khỏi dòng không khí trên nguyên lý ion hóa khi đi qua bộ lọc có điện trường lớn.

Thiết bị lọc bụi tĩnh điện ướt đáp ứng lưu lượng khí lớn từ vài nghìn m³/h đến trên 100.000 m³/h, ở nhiệt độ trung bình 65 – 75°C. Với dòng khí có nhiệt độ cao hơn, thiết bị sẽ được trang bị thêm bộ phận làm mát tương ứng để trở thành hệ thống lọc bụi tĩnh điện ướt.

Thiết bị lọc bụi tĩnh điện ướt sử dụng màng nước để rửa bụi khỏi bề mặt các cực dương (thu giữ bụi) trong bộ lọc tĩnh điện.