Lọc khói bụi tĩnh điện

 

Thiết bị lọc khói bụi tĩnh điện công nghiệp.

Thiết kế 2 lớp đến 4 lớp lọc

Công suất từ 6000 m3/h đến > 100.000 m3/h.

 

Mô tả

Khói thoát ra từ các ống khói nhà máy như các nhà máy dệt, nhà máy sử dụng lò hơi đốt củi, than, … thực chất là hỗn hợp khói bụi và các loại khí như Co, Co2, So2, …

Thiết bị lọc khói bụi tĩnh điện là tổ hợp các bộ lọc tĩnh điện công nghiệp ở cấp độ nhiều lớp lọc. (Từ 3 – 4 lớp trở lên).