Thiết bị lọc than carbon

 

Thiết bị lọc khói giảm mùi sử dụng than hoạt tính carbon, lắp hỗ trợ trên hệ thống thoát khói bếp nhà hàng

Model NACP

Chất liệu: inox, than carbon dạng viên/ mảnh

Kích thước: thiết kế theo công trình

Mô tả

Thiết bị lọc khói giảm mùi sử dụng than hoạt tính carbon, lắp hỗ trợ trên hệ thống thoát khói bếp nhà hàng

Model NACP

Chất liệu: inox, than carbon dạng viên.

Kích thước: thiết kế theo công trình

loc mui carbon