Tiêu âm ống khói

 

Hộp tiêu âm

Lắp đặt trên hệ ống thải khói, nhằm giảm tiếng ồn cộng hưởng từ động cơ quạt công nghiệp và khí động học thoát theo đường ống ra ngoài.

Kích thước: Tùy theo thiết kế trên từng trường hợp.

Mô tả

Hộp tiêu âm

Lắp đặt trên hệ ống thải khói, nhằm giảm tiếng ồn cộng hưởng từ động cơ quạt công nghiệp và khí động học thoát theo đường ống ra ngoài.

Kích thước: Tùy theo thiết kế trên từng trường hợp.