Lọc khói bụi máy hàn

 

Thiết bị lọc khói bụi máy hàn

Kích thước: tư vấn theo quy mô sản xuất.

 

Mô tả

Khói hàn – ở dạng phân tử – được hình thành chính từ sự bay hơi của kim loại và của chất hàn khi nóng chảy trong quá trình làm việc. Khi nguội đi lượng hơi này ngưng tụ và sẽ có phản ứng với oxy trong khí quyển, sau đó hình thành nên các phân tử nhỏ mịn.

Các phân tử này có kích thước vào khoảng từ 0.01 – 1 micron. Những phân tử này có tính độc hại, gây hại cho sức khỏe của thợ hàn hay người nhiễm phải rất cao. Các phân tử càng bé thì nguy cơ gây nguy hiểm càng cao do chúng dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể hơn mà không bị các lớp lọc ở mũi ngăn lại.

Khói sinh ra trong quá trình hàn không giống nhau: hàn MMA và FCAW (hàn hồ quang bằng dây) tỉ lệ khói sinh ra sẽ nhiều hơn do phải thiêu đốt lớp thuốc bảo vệ và que hàn hơn là từ vật liệu hàn. Hàn khí nồng độ khói sinh ra sẽ nhiều từ vật hàn hơn so với các loại hàn khác.

Để giảm thiểu độc hại cho thợ hàn, thợ cần được trang bị mặt nạ hàn khi làm việc. Tuy nhiên, với môi trường chung rong khu vực làm việc và xung quanh, cần lắp đặt hệ thống thông gió tốt và thiết bị lọc khói hàn để thu và lọc trriieetj để loại khí độc hại này không cho ảnh hưởng ra môi trường quanh xưởng hàn.